หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้ใจเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงทุจริต [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
สรุปแบบรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงนตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานการติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2563 [ 16 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 15 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)