หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์
วัดวังโมกข์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังโมกข์
วัดสุขเกษมสว่างอารมณ์
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้แก่ท้องถิ่น
เปล
พรมเช็ดเท้า
ไข่เค็มศรีจิต
ผ้าด้นมือ
จีวรสำเร็จรูป
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังโมกข์
1
2
3
4
5
 
อบต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ได้ที่ 056-692-200 ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563   5 มิ.ย. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563  19 พ.ค. 2563 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  19 พ.ค. 2563 39
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  3 เม.ย. 2563 120
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563  3 เม.ย. 2563 133
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านวังโมกข์ ตำบลวังโมกข์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31 มี.ค. 2563 120
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.83-004 สายบ้านดงยาง – บึงพรานอบ หมู่ที่ 3 บ้านดงยาง ตำบลวังโมกข์ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร  26 มี.ค. 2563 123
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านวังโมกข์ ตำบลวังโมกข์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร  17 มี.ค. 2563 90
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง (สรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปร.4,5,6) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านวังโมกข์ ตำบลวังโมกข์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร  17 มี.ค. 2563 105
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (บก.01) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านวังโมกข์ ตำบลวังโมกข์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร  17 มี.ค. 2563 119
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  5 มี.ค. 2563 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.83-004 สายบ้านดงยาง – บึงพรานอบ หมู่ที่ 3 บ้านดงยาง ตำบลวังโมกข์ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร   4 มี.ค. 2563 77
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.83-004 สายบ้านดงยาง - บึงพรานอบ หมู่ที่ 3 บ้านดงยาง ตำบลวังโมกข์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังความคิดเห็น  26 ก.พ. 2563 86
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.83-004 สายบ้านดงยาง - บึงพรานอบ หมู่ที่ 3 บ้านดงยาง ตำบลวังโมกข์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังความคิดเห็น  26 ก.พ. 2563 97
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างขอบเขตซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.83-004 สายบ้านดงยาง - บึงพรานอบ หมู่ที่ 3 บ้านดงยาง ตำบลวังโมกข์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังความคิดเห็น  26 ก.พ. 2563 86
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.83-004 สายบ้านดงยาง - บึงพรานอบ หมู่ที่ 3 บ้านดงยาง ตำบลวังโมกข์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ก.พ. 2563 95
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563  11 ก.พ. 2563 106
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  14 ม.ค. 2563 155
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562  10 ม.ค. 2563 85
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562  8 ต.ค. 2562 76
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำเดือน กันยายน 2562  8 ต.ค. 2562 71
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562  12 ก.ค. 2562 82
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำเดือนมิถุนายน 2562  12 ก.ค. 2562 64
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  21 มิ.ย. 2562 80
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  21 มิ.ย. 2562 89
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธืการเข้าดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นสาย หล่ายเคล้า-ทางหลวงสาย 117 หมู่ที่ 8 บ้านคุยกระชาย  27 พ.ค. 2562 112
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นสายหลังศาลเจ้าพ่อ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 บ้านหนองหญ้าปล้อง  27 พ.ค. 2562 107
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นสายหล่ายเคล้า-ทางหลวงสาย 117 หมู่ที่ 8 บ้านคุยกระชาย  16 พ.ค. 2562 163
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาคลุมระบบกรองสนิมเหล็กโรงกรองประปากลุ่มบ้านโปร่งนก หมู่ที่ ๑ บ้านดงมล ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร  14 พ.ค. 2562 166
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์
อำเภอวิชรบารม จังหวัดพิจิตร 66140
โทรศัพท์ : 056-692-200-1 โทรสาร : 056-692-200
สายตรงนายก/
รับเรื่องร้องเรียน
โทร :056-69
2-200-1
จัดทำโดย : NAXsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 3,802,280 เริ่มนับ 21 ก.ย. 2550
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10