˹ѡ
ITA
LPA
СȨҡк e-GP
ӡͧúǹӺѧ
Ѵѧ
çҺآҾӺѧ
Ѵآҧ
Եѳҧͧ
ըԵ
Ҵ
ٻ
Թյ͹Ѻ䫵
ͧúǹӺ
ѧ
1
2
3
4
5
 
ͺµ.ÇѧâÁ¡¢ì Í.ǪÔúÒÃÁÕ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ÂÔ¹´ÕãËéºÃÔ¡Òà µÔ´µèÍ-Êͺ¶ÒÁ ä´é·Õè 056-692-200 ¤èÐ
 
 

 
â¤Ã§¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹¡ÕÌÒ Íºµ. ÇѧâÁ¡¢ìÊÑÁ¾Ñ¹¸ì(29-30 Ê.¤. 63)  
 

Çѹ·Õè 29 – 30 ÊÔ§ËÒ¤Á ¾.È. 2563 ͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅÇѧâÁ¡¢ì ä´é¨Ñ´§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹¡ÕÌÒ Íºµ. ÇѧâÁ¡¢ìÊÑÁ¾Ñ¹¸ì ¤ÃÑ駷Õè 23 »ÃÐ¨Ó»Õ 2563 “10 ËÁÙèºéÒ¹ ÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ì “ â´ÂÁÕ¹Ò»ÃÐÇѵÃì ÃÕ¡§ÃÒ´ ¹Ò¡ͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅÇѧâÁ¡¢ì à»ç¹»Ãиҹà»Ô´â¤Ã§¡Òà ³ ʹÒÁâçàÃÕ¹ÇÑ´ÇѧµÐ¢º Í. ǪÔúÒÃÁÕ ¨.¾Ô¨ÔµÃ â´Ââ¤Ã§¡ÒùÕé¨Ñ´¢Öé¹à¾×èÍàÊÃÔÁÊÃéÒ§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ì Íѹ´Õ¢Í§¤¹ªØÁª¹ ãËéà¡Ô´¤ÇÒÁÃÑ¡¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤Õµè͡ѹ áÅÐÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃÍÍ¡¡ÓÅѧ¡Ò à¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾·Õè´Õ¢Í§¤¹ã¹µÓºÅÇѧâÁ¡¢ì

 

. ѹ 2 .. 2563 10.47 . ¤Ø³ ´ÃØ³Õ à»ÃÁàÁ×ͧ

Ҫ 5 ҹ

 
 
 
ٻش͹
ٻشѴ
 
ԡҾ͢

ӴѺҾ 1/14

ӴѺҾ 2/14

ӴѺҾ 3/14

ӴѺҾ 4/14

ӴѺҾ 5/14

ӴѺҾ 6/14

ӴѺҾ 7/14

ӴѺҾ 8/14

ӴѺҾ 9/14

ӴѺҾ 10/14

ӴѺҾ 11/14

ӴѺҾ 12/14

ӴѺҾ 13/14

ӴѺҾ 14/14
<<
>>
X
 
 
ͧúǹӺѧ
Ԫú ѧѴԨԵ 66140
Ѿ : 056-692-200-1 : 056-692-200
懭/
Ѻͧͧ¹
:092-250
5231
Ѵ : NAXsolution.com
ӹǹҪ 4,489,136 Ѻ 21 .. 2550
 
 
ʧǹԢԷ ..2551 ҪѭѵԢԷ 2537 ͧúǹӺѧ
º䫵 | º¡äͧǹؤ | º¡ѡҤ蹤ʹ䫵 | Ἱѧ䫵
Version 鹵Ӣͧ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10