หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์
วัดวังโมกข์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังโมกข์
วัดสุขเกษมสว่างอารมณ์
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้แก่ท้องถิ่น
เปล
พรมเช็ดเท้า
ไข่เค็มศรีจิต
ผ้าด้นมือ
จีวรสำเร็จรูป
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังโมกข์
1
2
3
4
5
 
อบต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ได้ที่ 056-692-200 ค่ะ 
 


วันปิยะมหาราช(23 ต.ค.63) [ 26 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 15 


น้อมรำลึกวันคล้ายวันพระาราชสมภพสมเด็จย่า(21ต.ค.63) [ 21 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 10 


ประชาคมฟาร์มไก่(19ต.ค.63) [ 19 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 8 


พิธีวันสวรรคต ร.9 [ 13 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 10 


โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังโมกข์ หัวใจสะอาด \"สร้างแกนนำ ต่อต้านคอรัปชั่ [ 9 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 305 


โครงการให้ความรู้ เหตุสาธารณภัย กับประชาชน และเด็กนักเรียนในตำบลวังโมกข์ ประจำปี [ 9 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 20 


โครงการอบรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม นักเรียนในตำบลวังโมกข์ วันที่ 2-4 กันย [ 2 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 26 


โครงการแข่งขันกีฬา อบต. วังโมกข์สัมพันธ์(29-30 ส.ค. 63) [ 2 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 39 


เปิดงานโครงการพัฒนาหมอพื้นบ้าน [ 14 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 33 


เปิดงานโครงการครอบครัวอบอุ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 31 


วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสิริกิต์ [ 12 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 24 


กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 [ 28 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 29 


เปิดงานโครงการเด็กไทยวัยเรียนอนามัยดี 3อ 3ส [ 24 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 18 


เปิดงานโครงการเด็กไทยวัยเรียนอนามัยดี [ 23 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 21 


ดูการโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ดวงยาง - บึงพรานอบ [ 21 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 21 


ประเมินวินัย คุณธรรม จริยธรรม ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต.วังโมกข์ [ 17 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 21 


เปิดงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (25มิ.ย.63) [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 27 


โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(19มิย.63) [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 28 
   
 
   
 


จ้างจัดสถานที่ตามโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉ [ 17 ธ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว-ดำ จำนวน ๒ เคร [ 16 ธ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 [ 16 ธ.ค. 2562 ]

   
       
             
 
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านด [ 14 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 41 
ผลกาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 25 
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านดงมล ตำ [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 38 
ร่างขอบเขตงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านดงมล ตำบลว [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 58 
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านดงมล ตำบ [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 32 
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 43 
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 68 
ข้อควรรู้อาการของโรคโควิด 19 กับโรคอื่นๆต่างกันอย่างไร [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หม [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 32 
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านดงมล ตำ [ 16 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 58 
ราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านดงมล ตำบลวังโมก [ 16 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 97 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 51 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรก [ 21 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 45 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมา [ 21 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 43 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกร [ 21 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 37 
 
อบต.ป่ามะคาบ อบต.ป่ามะคาบ ทำตามแผนมาตรการป้องกันโรค Covid-19 โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด เข้า-ออก ใ [ 16 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ป่ามะคาบ อบต.ป่ามะคาบ รณรงค์สวมหน้ากากอนามัยร่วมใจชุมชนปลอดภัยจาก Covid-19 [ 16 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว63  [ 15 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว79  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งผลการประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว80  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว76  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว73  [ 14 ม.ค. 2564 ]
พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว72  [ 14 ม.ค. 2564 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว71  [ 14 ม.ค. 2564 ]
ขอส่งหนังสือ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) กพส. มท 0810.7/ว61  [ 14 ม.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว66 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว65  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว54 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers กพส. มท 0810.2/ว62  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด่วน กจ. มท 0802.3/ว48  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม กสว. มท 0820.2/ว59 [เอกสารแนบ]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
       

ตระกร้าปอเฮ
บึงพรานอบ
       
   
       
 
ต้องการเอาสายไฟผ่านที่ดินออก (29 ธ.ค. 2563)    อ่าน 22  ตอบ 0  
จานเซรามิคแก้วมัคราคาส่ง (7 พ.ย. 2563)    อ่าน 15  ตอบ 0  
เก้าอี้พลาสติกราคาส่ง (7 พ.ย. 2563)    อ่าน 58  ตอบ 1  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญสำหรับวางหน้าสำนักงาน อบต. (2 พ.ย. 2563)    อ่าน 10  ตอบ 0  
จานชามถ้วยเมลามีนราคาถูก (21 ก.ย. 2563)    อ่าน 70  ตอบ 1  
สร้างบ้านคล่อมทางหลวง (10 มิ.ย. 2563)    อ่าน 58  ตอบ 3  
ร้องทุกข์ ปากท้องชาวบ้านทั่วไทย ทุกปัญหาในท้องถิ่นแจ้งให้เราทราบที่นี่ www.leade (29 เม.ย. 2563)    อ่าน 3851  ตอบ 8  
เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด (8 เม.ย. 2563)    อ่าน 153  ตอบ 0  
ก.อบต.พังงาประกาศรับสมัครสอบภาค ข. (7 มี.ค. 2563)    อ่าน 12752  ตอบ 12  
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (13 ก.พ. 2563)    อ่าน 84  ตอบ 1  
ทำไมวังตะขบล้าหลัง (20 ต.ค. 2562)    อ่าน 3458  ตอบ 13  
ช่วยหน่อย! เด็กน.ร.หมู่3(ดงยาง)​ไปโรงเรียนลำบาก (26 ม.ค. 2562)    อ่าน 1314  ตอบ 0  
รับสมัครงานราชการ (15 ก.พ. 2560)    อ่าน 3611  ตอบ 9  
ฝากประชาสัมพันธ์ มสธ. STOU การศึกษาด้วยครับ (19 ก.พ. 2558)    อ่าน 1101  ตอบ 0  
นักวิชาการพัสดุอบต.วังโมกข์ (สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ (18 ก.ค. 2557)    อ่าน 1473  ตอบ 0  
 
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)เดือนพฤศจิกายน 2563  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า)ครั้งที่1  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563งบเงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม2564)กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
พจ0023.4/ว216 หารือการใช้จ่ายเงินรับฝากค่าภาษีบำรุงท้องถิ่นที่ร้อยละ 5  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
พจ0023.2/ว215 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการ และอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ใน ก.อบต.จังหวัดพิจิตร เฉพาะราย แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
 เปลี่ยนแปลงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยฯ ใน ก.อบต.จังหวัดพิจิตร  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
 แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการ และเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยฯ ใน ก.ท.จ.พิจิตร  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
 แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการ และอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ใน ก.ท.จ.พิจิตร เป็นการเฉพาะราย  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
พจ0023.3/ว204 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  [ 13 ม.ค. 2564 ]    
พจ0023.3/ว183  แผนป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ปทส.ตร.64)  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
พจ0023.2/ว178 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
 หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามข้อ 28 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
พจ0023.3/ว166 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563 กำหนดวัน เวลา สถานที่ รายงานตัว  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
 มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
 
     
 
 

 
  คุณคิดว่า เว็ปไซต์ อบต.วังโมกข์ โดดเด่นเรื่องได ?
  สวยงาม
  ใช้งานง่าย
  เนื้อหาดี สั้น กระชับ
  โหลดเร็ว
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์
อำเภอวิชรบารม จังหวัดพิจิตร 66140
โทรศัพท์ : 056-692-200-1 โทรสาร : 056-692-200
สายตรงนายก/
รับเรื่องร้องเรียน
โทร :092-250
5231
จัดทำโดย : NAXsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 5,061,873 เริ่มนับ 21 ก.ย. 2550
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10