หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลวังโมกข์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยวิธีคัดเลือก [ 15 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) ภาคเรียนที่ 2/2564 ในช่วงวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2564 ]จ้างจัดสถานที่ตามโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมอำเภอวชิรบารมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]จ้างกำจัดสิ่งปฏิกูลห้องสุขาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระบรเพ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]จ้างกำจัดสิ่งปฏิกูลห้องสุขาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ รวมทั้งสิ้น 10 หน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23