หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลวังโมกข์และศึกษาดูงาน ( สตรีกับแนวคิด พอเพียง และ เพียงพอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี ตำบลวังโมกข์และศึกษาดูงาน สตรีกับแนวคิด พอเพียง และ เพียงพอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลวังโมกข์และศึกษาดูงาน (สตรีกับแนวคิด พอเพียง และ เพียงพอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลวังโมกข์และศึกษาดูงาน (สตรีกับแนวคิด พอเพียง และ เพียงพอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 22 พ.ค. 2562 ]

  (1)