หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจัดสถานที่ตามโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว-ดำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2562 ]ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ชนิดมีพอร์ตแลนด์ จำนวน ๔ พอร์ต และสายแลน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ช่วงระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ (และช่วงปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ช่วงระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ (และช่วงปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2562 ]เหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๐-๐๐๐๑ (กองคลัง) [ 21 พ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14